ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ေၾကးရွိ အက္ဖ္-၃၅ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀၅ စင္း အေမရိကန္ ေရာင္းခ်မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ေဒၚလာ ၂၃ ဘီလီယံေက်ာ္တန္ေၾကးရွိ အက္ဖ္-၃၅ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀၅ စင္း အေမရိကန္ ေရာင္းခ်မည္

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အက္ဖ္-၃၅ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ ၁၀၅ စင္း ေရာင္းခ်ရန္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အက္ဖ္-၃၅ ေအ ကိုယ္ေပ်ာက္တိုက္ေလယာဥ္ ၆၃ စင္းႏွင့္ အက္ဖ္-၃၅ ဘီ တိုက္ေလယာဥ္ ၄၂ စင္း ေရာင္းခ်မည့္ ေဒၚလာ ၂၃ ဒသမ ၁ ဘီလီယံတန္ေၾကးရွိ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဇူလိုင္လ ၉ ရက္တြင္ ကြန္ဂရက္သို႔ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေလေၾကာင္းကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕က အက္ဖ္-၃၅ သမား႐ိုးက်ေလယာဥ္မ်ား အသုံး ျပဳလ်က္ရွိသည္။ အတက္၊အဆင္းျပဳလုပ္ရန္ ရွည္လ်ားေသာ ေလယာဥ္ေျပးလမ္းမလိုအပ္သည့္ အက္ဖ္-၃၅ ဘီ ေလယာဥ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႕၏ ဖ်က္သေဘၤာတစ္စင္းေပၚ၌ ျဖန္႔ၾကက္ႏိုင္သည္။

အေမရိကန္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ နည္းပညာအကူအညီႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း ၂၅ ႏွစ္ ၾကာ ပံ့ပိုးေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယားႏိုင္ငံသို႔ ဂ်က္တိုက္ေလယာဥ္မ်ား ေရာင္းခ်မႈၿပီးလ်င္ ယခုသေဘာတူညီခ်က္က ျပည္ပတိုင္းျပည္တစ္ခုသို႔ စစ္လက္နက္ပစၥည္း ဒုတိယေျမာက္ ပမာဏအမ်ားဆုံး ေရာင္းခ်မႈျဖစ္သည္။
သေဘာတူညီခ်က္က ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္မႈအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ဟု အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္………..Myitphyar Irra – မြစ်ဖျားဧရာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *