တ႐ုတ္ေရတပ္က ပင္လယ္သုံးခုတို႔တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္

တ႐ုတ္ေရတပ္က ပင္လယ္သုံးခုတို႔တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္

တ႐ုတ္ေရတပ္ဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ရက္အနည္းငယ္အတြင္း ပင္လယ္ျပင္သုံးခုတို႔တြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါေရပိုင္နက္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တည္ရွိမႈကို ထုတ္ေဖာ္ျပသလိုဟန္ရွိ သည့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအျဖစ္ ေတြ႕ရေၾကာင္း အင္န္အိတ္ခ်္ေကသတင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အခ်ိန္အတိအက်ေဖာ္ျပျခင္းမရွိ

တ႐ုတ္ေရတပ္ဖြဲ႕သည္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကို ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ အေရွ႕တ႐ုတ္ပင္လယ္ ႏွင့္ ပင္လယ္ဝါတို႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္အခါႏွင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို အတိအက်ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္း တ႐ုတ္ဗဟို ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ အျခားေသာ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာတစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အျငင္းပြားလ်က္ရွိ
သို႔ရာတြင္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း ျပည္တြင္းလုပ္ ဒုံးက်ည္တင္စစ္သေဘၤာသစ္တစ္စင္း၊ ဖ်က္သေဘၤာတစ္စင္းပါဝင္ၿပီး လက္နက္မ်ားကို လက္ေတြ႕ပစ္ခတ္သည့္ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္းရွိ ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈတြင္ပါဝင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အျခားအိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ၎တို႔ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း အျငင္းပြားလ်က္ရွိသည္။
တ႐ုတ္ေရတပ္ဖြဲ႕၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႏွင့္တိုက္ဆိုင္စြာ အေမရိကန္ကလည္း အဆိုပါေရပိုင္ နက္မ်ားတြင္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာႏွစ္စင္းပါဝင္သည့္ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ – Myanmaalinn

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *