ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲမွာ ဒုတိယ ကမာၻစစ္လို ႀကီးမားတဲ့ စစ္ပြဲေတြ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အေျခအေန

ယေန႔ကမာၻႀကီးမွာ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြအၾကား အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား ေဖာ္ေဆာင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္က်င့္သုံးရာမွ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဩဇာျဖန႔္က်က္ လက္႐ုံးဆန႔္တန္းမႈမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာၿပီး Flash Point အေနနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသႀကီးအတြင္းမွာ တစ္စတစ္စ အရွိန္ ျမင့္တက္လာေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ဒုတိယကမာၻစစ္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္အတန္ၾကာ အင္အားခ်ိနဲ႔ခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္ ေရတပ္နဲ႔ေလတပ္တို႔ဟာ ပင္လယ္ျပင္မွာ အေမရိကန္ေရတပ္နဲ႔ ထိပ္တိုက္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္ဖို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြမရွိခဲ့ေပမဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ဟာ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္ ေျပာင္းလဲလာခဲ့ျခင္းက အေမရိကန္တို႔အေနနဲ႔သာမက ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားစုကပါ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္း တ႐ုတ္တို႔ရဲ႕ေရေၾကာင္း စြမ္းအားတိုးတက္လာမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အေမရိကန္တို႔ဟာ အက်ိဳးစီးပြားရရွိေရးအတြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံအေပၚ အင္အားႀကီးထြားခြင့္မေပးဘဲ တည္ေဆာက္ဆဲ အရိပ္အေယာင္ေတြ႕ျမင္ေနတဲ့ ကာလအတြင္းမွာပင္ ဦးႏွိမ္ျခင္း၊ မိမိဩဇာကို ျဖန႔္က်က္ျခင္း၊ ရွင္သန္ႀကီးထြားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္း၊ ဘုံအက်ိဳးစီးပြားတူညီတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ပူးေပါင္းကာ ဆန႔္က်င္ ဘက္အား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းစတဲ့ နည္းလမ္းမွန္သမွ်ကို အသုံးျပဳလာခဲ့ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း အေမရိကန္ကို ေဒသတြင္း ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ စစ္ေရးဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား ဖန္တီးျခင္းေတြအေပၚ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ကန႔္ကြက္ေျပာဆိုေနသလို ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း ေရွးယခင္ကတည္းက မိမိတို႔ ပိုင္ဆိုင္တယ္ လို႔ ယူဆထားတဲ့ Nine-Dash Line အေပၚမွာ ခိုင္မာစြာရပ္တည္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။ကပ္ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးကာလအတြင္း အင္ဒို-ပစိဖိတ္မဟာဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ မဟာမိတ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ျပဳလုပ္တာေတြ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဟာ Two Ocean Strategy မဟာဗ်ဴဟာကို အားသြန္ခြန္စိုက္ ေဖာ္ေဆာင္လာ တာေတြ၊ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္အတြင္း က်ည္စစ္က်ည္မွန္မ်ားအသုံးျပဳ စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားဆက္တိုက္ ေဆာင္႐ြက္လာမႈေတြနဲ႔အတူ အင္အား ႀကီးႏိုင္ငံမ်ားအၾကား တုန႔္ျပန္မႈျမန္ဆန္လာျခင္းေတြက ေဒသတြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ထိခိုက္ေစကာ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈေတြ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ျပင္းထန္လာေနတာေၾကာင့္ ရတက္မေအးစရာ အေျခအေနကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *