လမ္းေဘးေခြးနဲ႔ စြန႔္ပစ္ေခြး အေကာင္ေ ရ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ကယ္တင္ထား တဲ့ ႏွလုံး လွ ေဒါက္တာ

လမ္းေဘးေခြးနဲ႔ စြန႔္ပစ္ေခြး အေကာင္ေ ရ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္ ကို ကယ္တင္ထား တဲ့ ႏွလုံး လွ ေဒါက္တာ
စ တုရန္း‌ေပ ၅၃,၀၀၀ ေၾကာ္႐ြိတဲ့ ၿခံဝင္းထဲမြာ ေခြးေတြ ေထာင္နဲ႔ၿခီတဲ့ ေခြးေတြကို ကယ္တင္ေစာင့္ေ႐ြာက္ထားပါတယ္။ဆူစန္နာ ဆိုမာလီ ေခြးေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာကို ေရာက္႐ြိလာၿပီး ဂိတ္တံခါးဖြင့္လိုက္တာနဲ႔ ေခြးေတြက သူမထံကို ေျပးလာၾကၿပီး သူတိုရဲ႕အၿမီး်မားႏြံ႔ကာ ေဟာင္သံေပးေနၾကပါတယ္။လိုအပ္ေနတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြကို ကူညီေနတာ ၾကႇန္မ ဘယ္ေတာ့မြ မရပ္ပါဘူး၊ ဒါက ၾကႇန္မရဲ႕ အလုပ္ပါပဲ အင္ဒိုနီး႐ြားႏိုင္ငံမြာ႐ြိတဲ့ အႀကီးဆုံး တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာေတြအနက္ တဈခုအပါအဝင္ျဖဈတဲ့ Pejaten Animal Shelter ကို တည္ေထာင္သူ ဆူစန္နာရဲ႕ လက္ေတြနဲ႔ပါးေတြကို ေခြးေတြက ဝိုင္းနမ္းၾက၊ ၾလႇာျဖင့္လၾက္ၾကရာ သူမကလည္း တေဈကာင္ခ်င္းစီကို တယုတယပြတ္သပ္လို႔ေနပါတယ္။ စတုရန္း‌ေပ ၅၃,၀၀၀ ေၾကာ္ (စတုရန္းမီတာ ၅,၀၀၀) ႐ြိတဲ့ ၿခံဝင္းထဲမြာ ဆူစန္နာက လိုက္လံစေဈဆးၾကည့္ရႈၿခိန္မြာလည္း ေနာက္ထပ္ ေခြးေတြ ထပ္ထြက္လာခဲ့ၾကာပါတယ္။

ေခြးတေဈကာင္ဆိုရင္ သူမရဲ႕ ေၾကာေပၚကိုခုန္တက္ၿပီး ၾလႇာျဖင့္လၾက္ခဲ့ပါေသးတယ္။ ဆူစန္နာရဲ႕ တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာက ေတာင္ပိုင္းဂၾကာတာၿမိဳ႕ရဲ႕ လူခ်မ္းသာရပ္ကြက္႐ြိ လမ္းေမပၚမြာ တည္႐ြိပါတယ္။ ထိုၿခံကၾယ္ႀကီးထဲမြ ေနရာလြတ္ေတြမြာ၊ ၿခဳံပုတ္ေတြေနာက္မြာနဲ႔ လူသြားလမ္းတေဈၾလႇာက္မြာေတာ့ ်မားျပားလြတဲ့ ေခြးေတြက ေဆာ့ကစားလို႔ေနၾကပါတယ္။ေခြးအၿခိဳ႕ေကတာ့ ၾကမ္းျပင္ေတြေပၚမြာ လြဲေၾလာင္းေနသလို႔ အျခားေခြးေတြက မီးဖိုေ်ခာင္နဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အခန္းတြင္း ဆိုဖာခုံ၊ ခုံတန္း႐ြည္နဲ႔ စားပြဲ်မားေပၚမြာ ေနရာယူထားၾကျပန္ပါတယ္။ ထိုေခြး်မားစြာကို ေစာင့္ေ႐ြာက္ထားတဲ့ ယခုေဂဟာကို ၂၀၀၉ ခုႏြဈမြာ ဆူစန္နာက စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တာ ျဖဈပါတယ္။ ယခုအခါမြာေတာ့ ကယ္တင္ေစာင့္ေ႐ြာက္ထားတဲ့ ေခြးေအကာင္ေရကို အတိအၾက သိ႐ြိႏိုင္ရန္ပင္ ဆူစန္နာအတြက္ ခက္ခဲလို႔ ေနပါတယ္။”တေဈထာင္ေၾကာ္မယ္၊ ၁,၂၀၀ နဲ႔ ၁,၄၀၀ ၾကား ျဖဈႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေသ်ခာတာက တေဈထာင္ေတာ့ေၾကာ္တယ္” လို႔ ဆူစန္နာက CNA သတင္းဌာနကို ေျပာပါတယ္။ ဆူစန္နာက ေခြးေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ကတည္းက ေရာက္လာသ်မႇ ေခြးေတြကို လက္ခံထား႐ြိခဲ့တာေၾကာင့္လည္း ေခြးေအကာင္ေရက ဆက္လက္ ျမင့္တက္ေနခဲ့ပါတယ္။ အင္ဒိုနီး႐ြားမြာ COVID-19 စတင္ျဖဈပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆူစန္နာရဲ႕ ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာမြာ ေနာက္ထပ္ အသေဈရာက္လာတဲ့ ေခြးေအကာင္ေရ အလြန္်မားျပားလာခဲ့ပါတယ္။

“လူအ်မားအျပားက အလုပ္လက္မဲ့ ျဖဈၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြအတြက္ ေၾကႇးေမြးျပဳစုဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေၾကတာ့ဘူး၊ lockdown လုပ္ထားတာေၾကာင့္ လူအ်မားအျပားက အိမ္ကိုမသြားႏိုင္ၾကဘူး၊ COVID-19 လူနာေတြဆိုရင္လည္း သီးသန႔္ခြဲထားခဲ့ရတယ္၊ ဒီလိုအၿခိန္မြာ သူတို႔ရဲ႕ေခြးေတြက အစာေရစာ ငတ္ကုန္တာေပါ့၊ ေဂဟာကို ေခြး ၁၀ ေကာင္ေလာက္အထိ ေန႔တိုင္း ေရာက္လာခဲ့တယ္” လို႔ ဆူစန္နာက ေျပာပါတယ္။လူအ်မားအျပားက အလုပ္လက္မဲ့ ျဖဈၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြအတြက္ ေၾကႇးေမြးျပဳစုဖို႔ မတတ္ႏိုင္ေၾကတာ့ဘူး COVID-19 ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ စီးပြားေရးကၾဆင္းမႈ ႀကဳံေနၾကရာ ေခြးေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာကို လႉဒါန္းသူကလည္း နည္းသထက္နည္းလာခဲ့ပါတယ္။ ေခြးေပါင္း်မားစြာကို ကယ္တင္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေနတဲ့ အသက္ ၅၅ ႏြဈအ႐ြယ္ ဆူစန္နာဟာ ေကလးႏြဈဦးရဲ႕ မိခင္ျဖဈသလို COVID-19 တိုက္ဖၾက္ေရးမြာ ေ႐ြ႕တန္းေကန ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ ေရာဂါေဗဒပညာ႐ြင္ ေဒါက္တာတဈဦးလည္း ျဖဈပါတယ္။ သူမက COVID-19 ျဖဈေစတဲ့ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ဈနဲ႔ အျခား ေရာဂါေတြအတြက္ ဓာတ္ခြဲစေဈဆးတဲ့ ဓာတ္ခြဲခန္းတဈခုမြာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ ဆူစန္နာဟာ တိရိစာၦန္ခ်စ္သူတဈဦးအျဖဈ ႀကီးျပင္းလာခဲ့သူပါ။

“ၾကႇန္မရဲ႕ အေဖနဲ႔အေမက တိရိစာၦခ်စ္သူေတြေလ၊ ၾကႇန္မ တိရိစာၦန္ေလးေတြကို ခ်စ္တတ္တာ မိဘေတြကိုေၾကာင့္ပါပဲ၊ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ေကတာ့ ၾကႇန္မလို တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာ မပိုင္ဆိုင္ခဲ့သလို တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရး တက္ကႊလႈပ္႐ြားသူေတြလည္း မဟုတ္ခဲ့ပါဘူး” လို႔ သူမက ဆိုပါတယ္။ တိရိစာၦန္တေဈကာင္ကို ေအရာင္းဆိုင္ေကန ဝယ္ယူျခင္းထက္ ကယ္တင္ၿပီး ေစာင့္ေ႐ြာက္ေမြးျမဴျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္တယ္လို႔ မိဘေတြက ဆူစန္နာကို သင္ေပးခဲ့တာ ျဖဈပါတယ္။”ေအကာင္ေရ်မားလြန္းတာေၾကာင့္ ေမြးျမဴထားတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြ စြန႔္ပဈခံၾကရတယ္လို႔ ၾကႇန္မရဲ႕မိဘေတြက ေျပာျပခဲ့ၾကတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ပဲ ၾကႇန္မတို႔ရဲ႕ အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြကို သားေပါက္မခံပါဘူး၊ သူတို႔ ေသဆုံးသြားခဲ့ရင္ ၾကႇန္မတို႔ ေနာက္ထပ္ တိရိစာၦန္ေတြ အၿမဲေတစ ကယ္တင္ႏိုင္ပါတယ္” လို႔ ဆူစန္နာက ေျပာပါတယ္။ မိဘေတြက အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သင္ၾကားေပးခဲ့မႈေတြက ဆူစန္နာရဲ႕ ေခါင္းထဲမြာစြဲထင္ေနၿပီး သူမဟာ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေခြးေတြနဲ႔ ေၾကာင္ေတြကို ကယ္တင္ေနခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“တိရိစာၦန္တေဈကာင္ ဒုေကၡရာက္ေနတာ ေတြ႔တာနဲ႔ အၿမဲတမ္း ၾကႇန္မ အိမ္ကိုေခၚသြားတယ္၊ ေကလးအ႐ြယ္တုန္းကဆို ေၾကာင္းကျပန္လာရင္ အဲဒီလို လုပ္တာပဲ၊ တကၠသိုလ္တက္ေတာ့လည္း အိမ္အျပန္လမ္းမြာ ဒုေကၡရာက္ေနတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြ႔ရင္ ေခၚလာခဲ့တာပဲ၊ အခု အလုပ္ေကန အိမ္ျပန္လို႔ အဲဒီလိုေတြ႔ရင္လည္း ၾကႇန္န္ ေခၚလာခဲ့လိုက္တာပဲ” လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။ဆူစန္နာဟာ မိဘေတြနဲ႔အတူ ေနထိုင္ခဲ့စဥ္က သူမတို႔ရဲ႕မိသားစုမြာ ေခြးနဲ႔ေၾကာင္ ၁၅ ေကာင္႐ြိၿပီး အားလုံးကို ကယ္တင္ထားခဲ့တာလည္း ျဖဈပါတယ္။ ၂၀၀၉ ခုႏြဈမြာေတာ့ ဆူစန္နာက သူငယ္ခ်င္းအနည္းငယ္နဲ႔အတူ ေနေမကာင္းျဖဈတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြနဲ႔ စြန႔္ပဈခံရတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြအတြက္ ရန္ပုံေငြတဈရပ္ စတင္ခဲ့ပါတယ္။တိရိစာၦန္တေဈကာင္ ဒုေကၡရာက္ေနတာ ေတြ႔တာနဲ႔ အၿမဲတမ္း ၾကႇန္မ အိမ္ကိုေခၚသြားတယ္ “ၾကႇန္မတို႔ လိုအပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ပုံေငြအစား လူေတြက ၾကႇန္မတို႔ဆီ ေရာက္လာၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေခြးေတြ၊ ေၾကာင္ေတြကို လာေပးခဲ့ၾကတယ္” လို႔ ဆူစန္နာက သူမရဲ႕ တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာ စတင္ျဖဈတည္မႈကို ျပန္ေျပာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္မြာေတာ့ ဆူစန္နာက သူမရဲ႕အိမ္ေကန ငါးမိနဈ်မႇသြား႐ုံျဖင့္ ေရာက္႐ြိႏိုင္တဲ့ မိသားစုပိုင္ ေျမကြက္လပ္မြာ တိရိစာၦန္ေတြကို လက္ခံေမြးျမဴရန္အတြက္ သင္ေတာ္တဲ့ ေဂဟာေအဆာက္အအုံကို တည္ေဆာက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၉ ခုႏြဈ ဩဂုတ္လအတြင္းမြာ ဆူစန္နာရဲ႕ Pejaten Animal Shelter တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာ စတင္ျဖဈတည္လာခဲ့ပါတယ္။ ေဂဟာစတင္ၿခိန္က အထပ္တဈထပ္ပါ ေအဆာက္အအုံ ႏြဈလုံးသာ႐ြိခဲ့ၿပီး တဈလုံးကို တိရိစာၦန္ေတြအတြက္နဲ႔ အျခားတဈလုံးကို သူမရဲ႕ ဝန္ထမ္းႏြဈဦး ေနထိုင္ရန္အျဖဈ မီးဖိုေ်ခာင္နဲ႔ ေ႐ြးဦးသူနာျပဳ ေဆးခန္းတဈခန္း ထည့္သြင္းေဆာက္လုပ္ထားခဲ့ပါတယ္။

ႏြဈေတြၾကာလာတဲ့အခါမြာ ကယ္တင္ေစာင့္ေ႐ြာက္ထားမယ့္ တိရိစာၦန္ေတြအတြက္ ေနာက္ထပ္ ေအဆာက္အအုံေတြ ပိုမိုလိုအပ္လာေၾကာင္း ဆူစန္နာ သိ႐ြိလာခဲ့ပါတယ္။ ကယ္တင္ထားတဲ့ တိရိစာၦန္ေအကာင္ေရ အလြန္်မားလာတဲ့အခါမြာေတာ့ ဆူစန္နာက သူမ ကယ္တင္ထားခဲ့တဲ့ ေၾကာင္ေတြကို သူငယ္ခ်င္းတဈဦး တည္ေထာင္ထားတဲ့ “Rumah Kucing Parung” (Parung House of Cats) ေဂဟာသို႔ ေ႐ြြ႔ေျပာင္းခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆူစန္နာဟာ ေဂဟာအတြက္ ဝန္ထမ္းေတြလည္း ပိုမို ခန႔္ထားခဲ့ရပါတယ္။ယခုအခါမြာေတာ့ ဆူစန္နာရဲ႕ တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာမြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းအေရအတြက္ ၃၀ ႐ြိၿပီး အၿခိဳ႕က အစားအစာ ျပင္ဆင္ခၾက္ျပဳတ္ၿပီး အျခား ဝန္ထမ္းေတြက ေနေမကာင္းတဲ့ ေခြးေတြကို တိရိစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္ထံ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ စြန႔္ပဈတိရိစာၦန္ေတြကို ကယ္တင္ျခင္းနဲ႔ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴသူေတြရဲ႕ ေနအိမ္ေတြကို ဆန္းစေဈလ့လာျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

“တိရိစာၦန္အၿခိဳ႕ကိုေတာ့ လာယူၿပီး ေမြးျမဴၾကတာ႐ြိတယ္၊ ဒါေပမဲ့ အၿခိဳးအစား အရမ္းနည္းပါတယ္၊ တေဈကာင္ကို ေခၚယူေမြးျမဴခံရင္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ေကာင္ကို ကယ္တင္ၿပီး ဒီမြာေခၚထားတယ္၊ ဒီက ေခြးအ်မားစုအတြက္ ဒါက သူတို႔ရဲ႕ ခိုလႈံရာပါပဲ၊ သူတို႔ရဲ႕ အခုေကန ေနာက္အနာဂတ္ အိမ္ေပါ့” လို႔ ဆူစန္နာက ေျပာပါတယ္။ Pejaten Animal Shelter က တိရိစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္်မားအဖြဲ႔၊ တိရိစာၦန္အခြင့္ေအရးအုပ္စုေတြ၊ ကယ္တင္သူေတြနဲ႔ သတင္းေပးသူေတြနဲ႔လည္း ၿခိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္လၾက္႐ြိပါတယ္။ၾကႇန္မတို႔ လိုအပ္ခဲ့တဲ့ ရန္ပုံေငြအစား လူေတြက ၾကႇန္မတို႔ဆီ ေရာက္လာၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ေခြးေတြ၊ ေၾကာင္ေတြကို လာေပးခဲ့ၾကတယ္

ဆူစန္နာရဲ႕ ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာကို အသေဈရာက္လာတဲ့ ေခြး်မားအနကန္ ေလးေကာင္ဟာ ေခြးသားထုတ္လုပ္ရာ ေခြးသတ္႐ုံတဈခုမြ ကယ္တင္ခဲ့တာလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။ ကယ္တင္သူေတြက ေတြ႔႐ြိၿခိန္မြာ ထိုေခြးေလးေကာင္ကို ထြက္ေမျပးႏိုင္ရန္ အိတ္တဈလုံးထဲမြာထည့္ၿပီး ၎တို႔ရဲ႕ ပါးစပ္ေတြကို ႀကိဳးျဖင့္ခ်ည္ေႏြာင္ထားခဲ့တာ ျဖဈပါတယ္။”ကယ္တင္ခံရတဲ့ ေခြးေတြက ဒီေဂဟာမြာ အသားကၿဖိဳ႕ တဈပတ္ေၾကာ္ေလာက္ ၾကာႏိုင္ပါတယ္၊ အထူးသျဖင့္ အသတ္ခံရမယ့္ေဘးေကန၊ ႏြိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရတဲ့အျဖဈေကန ကယ္တင္ခံခဲ့ရတဲ့ ေခြးေတြဟာ ေၾကာက္စိတ္နဲ႔အတူ စိတ္ဒဏ္ရာရေနတာေၾကာင့္ပါ” လို႔ ဆူစန္နာက ႐ြင္းျပပါတယ္။”ကယ္တင္ထားတဲ့ ေခြးေတြအကုန္လုံးေကတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈတဈၿမိဳးၿမိဳး ႐ြိၾကတယ္၊ လမ္းေဘးေခြးေတြေကတာ့ ပိုၿပီး ၾကမ္းတမ္းသန္မာတာေပါ့၊ ဒါေပမဲ့ အိမ္ေမြးေခြးေလးေတြေကၾတာ့ ဒီမြာ အသားကၿဖိဳ႕ အၿခိန္ယူရတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က အဲယားကြန္းတပ္ထားတဲ့ အိမ္ထဲမြာ တေဈကာင္းတည္းေနခဲ့တာျဖဈၿပီး သူတို႔ တဈခါတဈရံ စိတ္ပၾက္ေနတတ္ၾကတယ္” လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။

အိမ္ေတြမြာ ေမြးျမဴထားၾကတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြကို ႐ုတ္တရက္ မလိုခ်င္ေတာ့တဲ့ ေအၾကာင္းရင္း အ်မားအျပား႐ြိေၾကာင္းလည္း ဆူစန္နာက သူမရဲ႕ေအတြ႔အႀကဳံကို ေျပာခဲ့ပါေသးတယ္။ “ပိုင္႐ြင္ေတြက အိမ္ေမြးတိရိစာၦန္ေတြ ထားလို႔မရတဲ့ ေနရာသဈကို ေျပာင္းရတာေၾကာင့္ ျဖဈႏိုင္တယ္၊ အၿခိဳ႕ေကၾတာ့ သူတို႔ရဲ႕ ပိုင္႐ြင္ေတြကို ကိုက္ခဲ့တာေၾကာင့္ စြန႔္ပဈခံရတာၿမိဳးလည္း႐ြိတယ္၊ အၿခိဳ႕ေခြးေတြေကတာ့ ေနေမကာင္းျဖဈတာ ဒါမြမဟုတ္ ဒဏ္ရာရတာၿမိဳးျဖဈၿပီး ပိုင္႐ြင္က ဆက္ၿပီး ကုေသစာင့္ေ႐ြာက္မႈ မလုပ္ေပးႏိုင္တာေၾကာင့္လည္း စြန႔္ပဈၾကပါတယ္” လို႔ သူမက ေျပာပါတယ္။

မည္သည့္ ေအၾကာင္းျပခၾက္ေၾကာင့္ျဖေဈစ ဆူစန္နာရဲ႕ ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာေကတာ့ ေနရာပိုက်ပ္လာသည့္တိုင္ အသေဈရာက္လာတဲ့ ေခြးေလးေတြကို အၿမဲတမ္း ႀကိဳဆိုေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ “ၾကႇန္မအတြက္က လက္မခံဘူးလို႔ ေျပာရမြာ ခက္ခဲပါတယ္၊ ဒါကို ၾကႇန္မ ဘယ္လိုေျပာထြက္ႏိုင္မလဲ? ၾကႇန္မက လက္မခံဘူးဆိုရင္ ေခြးေတြက လမ္းေပၚမြာပဲ႐ြိေနၿပီး ပိုဒုေကၡရာက္ၾကမြာပါ၊ တိရိစာၦန္တေဈကာင္ကို ေမြးျမဴလိုက္ၿခိန္မြာ သူ႔အတြက္ ေၾကႇးဖို႔နဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ြာက္ဖို႔ အဲဒီတိရိစာၦန္က လူေတြေအပၚကို မြီခိုလာတယ္” လို႔ ဆူစန္နာက ႐ြင္းျပပါတယ္။

ကယ္တင္ထားတဲ့ ေခြးေတြအကုန္လုံးေကတာ့ စိတ္ဖိစီးမႈတဈၿမိဳးၿမိဳး ႐ြိၾကတယ္

စတုရန္းေပ ၅၃,၀၀၀ ေၾကာ္႐ြိတဲ့ ၿခံကၾယ္ႀကီးဟာ ယခုအခါ ေအဆာက္အအုံေတြ အျပည့္နီးပါး ေဆာက္လုပ္ထားၿပီးျဖဈကာ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္သာ ေျမကြက္အလြတ္က်ရႇိပါေတာ့တယ္။ ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာၿခံဝင္းအတြင္း ကယ္တင္ထားတဲ့ ေခြးေတြကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ လြည့္လည္သြားလာႏိုင္ရန္ လြတ္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ စိတ္ဒဏ္ရာရထားတဲ့ အသေဈရာက္ ေခြးေတြနဲ႔ ေခြးေအသးေလးေတြကို အႏိုင္က်င့္တတ္တဲ့ ေခြးေတြအတြက္လည္း ေလြာင္အိမ္ေတြလုပ္ထားပါတယ္။

ထို႔အတူ ေဂဟာေကန လြတ္ထြက္သြားဖူးတဲ့ ေခြးေတြကိုထား႐ြိရန္ တံတိုင္းကာရံထားတဲ့ ေနရာတဈခုကိုလည္း ေဂဟာၿခံဝင္းေအနာက္ဘက္မြာ တည္ေဆာက္ထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဆူစန္နာက တေဈန႔မြာ သူမရဲ႕ တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာကို ေ႐ြြ႔ေျပာင္းမယ္လို႔ ေ်မႇာ္လင့္အိပ္မက္ထားပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ေဂဟာရဲ႕ ျပဴနာက ေျမေနရာတဈခုတည္းသာ မဟုတ္ပါဘူး။သူမရဲ႕ေဂဟာမြာ ကယ္တင္ေစာင့္ေ႐ြာက္ထားတဲ့ ေခြးတေဈကာင္စီအတြက္ တဈလၾလႇင္ အစားအစာနဲ႔ေဆးဝါး ကုန္က်စရိတ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၇.၆ (ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၂၄,၀၀၀ ေၾကာ္) လိုအပ္တယ္လို႔ ဆူစန္နာက ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၾလႇပ္စဈမီတာဖိုး၊ ေရဖိုးနဲ႔ ဝန္ထမ္းလခေတြလည္း ေပးရပါတယ္။

တိရိစာၦန္တေဈကာင္ကို ေမြးျမဴလိုက္ၿခိန္မြာ သူ႔အတြက္ ေၾကႇးဖို႔နဲ႔ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ြာက္ဖို႔ အဲဒီတိရိစာၦန္က လူေတြေအပၚကို မြီခိုလာတယ္

“COVID-19 မျဖဈခင္ေကတာင္ ေဂဟာကုန္က်စရိတ္အတြက္ ၾကႇန္မ ႐ုန္းကန္ေနခဲ့ရတာ ႏြဈႏြေဈၾကာ္႐ြိၿပီ” လို႔ သူမက ဖြင့္ဟခဲ့ပါတယ္။ ဆူစန္နာက လူေနအိမ္တဈလုံးကို ငြားရမ္းထားခဲ့ၿပီး ငြားရမ္းခဝင္ေငြကို သူမရဲ႕ တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာအတြက္ ျပန္သုံးခဲ့တာ ျဖဈပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၀၈ ခုႏြဈမြာေတာ့ ထိုအိမ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမႈအခင္းျဖဈခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ေဂဟာအတြက္ ေနာက္ထပ္ ဝင္ေငြရင္းျမဈက လမ္းေဘးအစားအစာ ေရာင္းခႀတဲ့လုပ္ငန္းျဖဈခဲ့ေပမဲ့ COVID-19 ေၾကာင့္ ပိတ္ထားခဲ့ရပါတယ္။ အင္ဒိုနီး႐ြားမြာ COVID-19 စတင္ျဖဈပြားၿခိန္မြစၿပီး ဆူစန္နာရဲ႕ တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာက လႉဒါန္းမႈေတြကိုသာ အျပည့္အဝ မြီခိုအားထားလာခဲ့ရပါတယ္။ လႉဒါန္းမႈပမာဏကလည္း ေဂဟာကုန္က်စရိတ္ရဲ႕ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမြ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြက္သာ လုံေလာက္မႈ႐ြိတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။”အလႉ႐ြင္ေတြရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ကပ္ေရာဂါ သက္ေရာက္မႈ႐ြိခဲ့တယ္ေလ၊ ဒါေပမဲ့ ၾကႇန္မ နည္းလမ္းတဈခုေတာ့ ႐ြာသြားမြာပဲ၊ ၾကႇန္မ မစြန႔္လြြတ္ႏိုင္ပါဘူး၊ ၾကႇန္မ လက္ေၾလႇာ့လိုက္မယ္ဆိုရင္ တျခား တိရိစာၦန္ေစာင့္ေ႐ြာက္ေရးေဂဟာ ပိုင္႐ြင္ေတြလည္း အလားတူ ျဖဈလာႏိုင္တယ္၊ ၾကႇန္မ ခြန္အား႐ြိရမယ္၊ ဒါမြ တျခားသူေတြ ခြန္အား႐ြိဖို႔ ၾကႇန္မ စီစဥ္ႏိုင္မြာပါ၊ လိုအပ္ေနတဲ့ တိရိစာၦန္ေတြကို ကူညီေနတာ ၾကႇန္မ ဘယ္ေတာ့မြ မရပ္ပါဘူး၊ ဒါက ၾကႇန္မရဲ႕ အလုပ္ပါပဲ” လို႔ ဆူစန္နာက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *