လူသားမ်ား အေပၚ သံေယာဇဥ္ ႀကီးလွ်က္ ရွိဆဲ လား ကိုဗစ္-၁၉

လူသားမ်ား အေပၚ သံေယာဇဥ္ ႀကီးလွ်က္ ရွိဆဲ လား ကိုဗစ္-၁၉

ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီး ကမာၻတဝွမ္းတြင္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနဆဲ ဆိုသည္ကို အခ်ိဳ႕လူမ်ားက ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆိုပါ ကပ္ေရာဂါႀကီးကေတာ့ မည္သူ႔ကိုမွ် ေမ့ေလ်ာ့သြားသည့္ လကၡဏာ မျပေသးေပ။ ယခုအခါ ဒုတိယ လႈိင္းမွာ လာဖို႔ေနေနသာသာ ပထမလႈိင္းပင္ အရွိန္ ပ်က္ျပယ္သြားျခင္း မရွိေသးဆိုသည္ကို သတိျပဳသင့္လွသည္။

ကိုဗစ္-၁၉ သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရွာ ႏႈန္းျဖင့္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ ကမာၻက်န္းမာေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးမွ ထုတ္ျပန္ေသာ စာရင္းအရ လူေပါင္း ၂,၁၁၅ ဦးသာ ကူးစက္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္မူ လူ ဆယ္သန္းခန႔္ ကူးစက္ခံထားရၿပီး ေန႔စဥ္ ကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း ၁၉၀,၀၀၀ ထိ ေရာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ေဖေဖၚဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိနစ္ ၉၀ တိုင္း လူတဦး ကူးစက္ခံေနရၿပီ ဟူ၍ ဆိုရမည္။ ကမာၻေပၚတြင္ လူသူမေနေသာ အႏၲာတိက တိုက္ႀကီး ႏွင့္ အၿပိဳင္ ကူးစက္မခံခဲ့ရေသးေသာ ႏိုင္ငံဆို၍ တပ္မီနီစတန္ ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီယားသာ က်န္ေပေတာ့သည္။

တ႐ုတ္၊ တိုင္ဝမ္ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဗိုင္းရပ္စ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပုံ ရွိေနေသာ္လည္း လက္တင္ အေမရိကား ႏွင့္ ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ကူးစက္ခံရသူမ်ား မ်ားသည္ထက္ မ်ားလာေနခဲ့သည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ လက္ေျမႇာက္ အရႈံးေပးရေတာ့မည့္ အေနအထား ရွိလာေနၿပီး အာဖရိကတိုက္ရွိ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ စလုံးေရး စ အဆင့္သာ ရွိေသးသည္။ ဥေရာပတိုက္ကမူ အေမရိကန္ ႏွင့္ အာဖရိက အၾကားတြင္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

အဆိုးဆုံး အေျခအေနမ်ား ေရာက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိေနသည္ဟု မက္ဆာခ်ဴးဆက္ နည္းပညာ တကၠသိုလ္ႀကီးက ၎တို႔၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ထုတ္ျပန္လာခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၄ ႏိုင္ငံအား သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွ ကူးစက္ခံရမႈ တခု ေတြ႕တိုင္း မသိပဲ ျဖစ္ပြားေနသူ ၁၂ ဦး ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ကိုဗစ္-၁၉ ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ႏွစ္ဦးရွိတိုင္း တတိယ တဦးအား အျခားေရာဂါတခုခုေၾကာင့္ ေသဆုံးရသည္ဟု မွားယြင္းစြာ ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

ေဆးပညာ ပိုင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ကယ္တင္ႏိုင္ျခင္း မရွိက ၂၀၂၁ ေႏြဦးတြင္ ကူးစက္ခံရသူ စုစုေပါင္း သန္း ၂၂၀ မွ ၆၀၀ အထိ ရွိလာလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းခဲ့ၾကသည္။ ေသဆုံးသူမ်ားသည္လည္း ၁.၄ သန္းမွ ၃.၇ သန္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု တြက္ခ်က္ခဲ့ၾကသည္။ ကမာၻလူဦးေရ၏ ၉၀% သည္ အဆိုပါ အႏၲရာယ္ႀကီး၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ကို ဆက္လက္ ခံေနရဖြယ္လည္း ရွိေနႏိုင္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္မူ ထိုအႏၲရာယ္ႀကီး အတြက္ မိမိတို႔ ေနထိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးမွ ေရာဂါပိုးကို မည္မွ် အထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ဆိုသည္ေပၚ မူတည္ေနေပသည္။ ေရာဂါေဗဒ ပညာရွင္မ်ားသည္ ကိုဗစ္-၁၉ ကို မည္သို႔ ရပ္တန႔္ေအာင္ လုပ္ရမည္ကို ေကာင္းစြာ သိနားလည္ ထားၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

ျပင္ပ ရွိ လူအမ်ား စုေဝးရာ ေနရာမ်ား၊ အတြင္းပိုင္းတြင္လည္း အသံက်ယ္က်ယ္ ေျပာတတ္သည့္ ေနရာမ်ိဳးမ်ား (သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ဆူညံ ေအာ္ဟစ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ ေလ့က်င့္ခန္း အျပင္းအထန္ လုပ္ျခင္း) တြင္ ကူးစက္ႏိုင္သည္။ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ေရာဂါအခံ ရွိသူမ်ား အဖို႔ ပို၍ ကူးစက္ႏိုင္သည္။

ဗိုင္းရပ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားလည္း ရွိသည္။ ၎တို႔မွာ မိမိတို႔၏ အေနအထိုင္ အျပဳအမူ ကို ေျပာင္းလဲျပစ္ျခင္း၊ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ေျခရာခံျခင္း ႏွင့္ သီးျခားထားရွိျခင္းမ်ိဳးသာ ျဖစ္သည္။ အထက္ပါ နည္း အတိုင္း မေအာင္ျမင္ပါက ပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္သာ ရွိေတာ့သည္။ စမ္းသပ္မႈ လုံလုံေလာက္ေလာက္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေျခရာခံျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားထားရွိျခင္းမ်ိဳးသာ ဆက္ၿပီးလုပ္ေနရဦးမည္ ျဖစ္သည္။

အိႏၵိယ ရွိ ဘုံေဘ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္မ်ားအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့မႈက အတုယူစရာပင္ ျဖစ္သည္။ ၂.၅ စတုရန္း ကီလိုမီတာ အက်ယ္ရွိေသာ က်ဴးေက်ာ္ရပ္ကြက္ႀကီး တခုအတြင္း အိမ္သာ တလုံးကို လူရွစ္ဆယ္ခန႔္ မွ် သုံးေနရၿပီး လူေပါင္း ၈၅၀,၀၀၀ ေနထိုင္လ်က္ ရွိေနသည့္ ရပ္ကြက္ႀကီးကို မည္သို႔ မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသနည္း။

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ရပ္ကြက္ႀကီး အတြင္းတြင္ ဖီးဗား ေဆးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္လိုက္ၾကၿပီး အပူခ်ိန္မ်ားကို တိုင္းခဲ့ၾကသည္။ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားက တအိမ္တက္ဆင္း သြားၿပီး ေရာဂါလကၡဏာ ရွိမရွိ စစ္ေဆးၿပီး ကူးစက္ခံထားရသည္ဟု သံသယရွိသူမ်ားကို အနီးအနားရွိ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ားထဲရွိ ကြာရန္တင္း စင္တာမ်ားတြင္ ထားရွိခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧၿပီႏွင့္ ေမလ အတြင္း ေသဆုံးသူ ၇၁ ဦး ရွိခဲ့ရာမွ ဇြန္လ လယ္တြင္ ေသဆုံးသူ ၆ ဦး အထိ ေလ်ာ့က်သြားခဲ့ရသည္။

သုေတသန မ်ားႏွင့္ လူနာမ်ားအား ကုသေပးခဲ့ရမႈမ်ားေၾကာင့္ ကမာၻတဝွမ္းတြင္ ကုသမႈမ်ား တိုးတက္လာခဲ့ရသည္။ ကာကြယ္ေဆး ထြက္ေပၚလာဖို႔မွာ အနည္းဆုံး ေနာက္ထပ္ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာဦးမည္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ လူနာမ်ားအား အသက္ရႉစက္ ကို အေလာသုံးဆယ္ တပ္မေပးေတာ့ပဲ ေအာက္စီဂ်င္ကို အရင္ ေပးလာၾကသည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၿဗိတိန္တြင္ အိုင္စီယူ သို႔ပို႔ရမည့္ လူနာမ်ားမွာ မတ္လ ကုန္တြင္ ၁၂% ရွိရာမွ ေမလကုန္ပိုင္းတြင္ ၄% အထိ ေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။

ေလာေလာဆယ္တြင္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ေလာ့ေဒါင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္၍ အစိုးရမ်ားက အျခားနည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ျပင္ပတြင္ လူအမ်ားအျပား စုေဝးျခင္း မ်ားကို ပိတ္ပင္ထားကာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ဆိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အစားထိုးလာၾကသည္။ အလြန္အကြၽံ လုပ္မႈမ်ား ရွိလာ၍ ျပန္လည္ ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ရသည္မ်ားလည္း ရွိခဲ့ျပန္သည္။

လက္ရွိတြင္ ကုသထုံးမ်ားႏွင့္ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထြက္ေပၚ မလာေသးသည့္အတြက္ ေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရးသည္ လူမ်ား၏ အေနအထိုင္ အျပဳအမူမ်ား အေပၚသာ တည္မွီလာေနသည္။ ယခုထိ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္တြင္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား တပ္ရန္ အခ်ိဳ႕က ျငင္းဆန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။ (အိမ္ျဖဴေတာ္တြင္ က်င္းပေသာ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ႏွာေခါင္းစည္း တပ္လာသူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္)

အိမ္ထဲတြင္ ေအာင္းေနရသည္မွာ ၾကာလာၿပီ ျဖစ္ေသာ လူငယ္မ်ားကလည္း ဘာမ်ားဂ႐ုစိုက္ေနရဦးမည္နည္းဟု စိတ္မရွည္ ၾကေတာ့ေပ။ ထို႔ျပင္ စားဝတ္ေနေရး အတြက္ လုံးပမ္းရေနသူမ်ားလည္း ဆက္လက္၍ သည္းခံႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ျပန္ေပ။

မိမိတို႔ ေနတဒူဝ ေနထိုင္ျပဳမူလာခဲ့မႈမ်ားကို တကယ္တမ္းတြင္ ေျပာင္းလဲရန္မွာ မလြယ္ကူလွေပ။ ေအအိုင္ဒီအက္စ္အား စိတ္ခ်ရေသာ လိင္ဆက္ဆံသည့္ နည္းလမ္းမ်ား၊ သန႔္ရွင္းေသာ ေဆးထိုးအပ္မ်ား အသုံးျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ကမာၻတဝွမ္း HIV ပိုး ကူးစက္ခံရသူ ၁.၇ သန္း ရွိခဲ့သည္။ ကိုဗစ္-၁၉ သည္ ေအအိုင္ဒီအက္စ္ထက္ ေရွာင္ရွားရန္ ပို၍ ခက္ေပသည္။

လူထု၏ အေနအထိုင္ အျပဳအမူမ်ား ေျပာင္းေရးသည္ ၎တို႔ ယုံၾကည္အားထားရေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း ရွိရမည္ ျဖစ္သည္။ သမၼတမ်ား၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားက အႏၲရာယ္ကို ေပါ့ေသးေသး သေဘာထား ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည့္ အတြက္ အေမရိကန္၊ အီရန္၊ ၿဗိတိန္၊ ႐ုရွား ႏွင့္ ဘရာဇီးတို႔တြင္ ကူးစက္မႈ အမ်ားဆုံး ျဖစ္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။ ၎တို႔ကား ႏိုင္ငံသားမ်ား အေရးထက္ မိမိတို႔ ၏ ႏိုင္ငံေရး ကံၾကမၼာကိုသာ အေလး ထားခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ဆိုေစ ကိုဗစ္-၁၉ သည္ လူမ်ားမွ ၎ကို ေမ့ေလ်ာ့သြားၾကပုံ ရေသာ္လည္း သူကေတာ့ မည္သူ႔ကိုမွ် ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ သေဘာထားမည္ မဟုတ္ေပ။

(၂၀၂၀ ဇူလိုင္ ၄ ရက္ ေန႔ အီေကာ္ေနာမစ္ မဂၢဇင္းပါ “Covid-19 is here to stay. People will have to adapt” ေဆာင္းပါးကို ကိုးကားသည္)

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ – Hla Soewai

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *