အေမရိကန္၏ လုပ္ရပ္ကို ဆန႔္က်င္ရႈတ္ခ်သည္ဟု တ႐ုတ္သံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္

အေမရိကန္၏ လုပ္ရပ္ကို ဆန႔္က်င္ရႈတ္ခ်သည္ဟု တ႐ုတ္သံ႐ုံး သတင္းထုတ္ျပန္
တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕အေပၚ ျပည္ဝင္ခြင့္ ကန႔္သတ္သည့္ လုပ္ရပ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ သံ႐ုံးက ဆန႔္က်င္ရႈတ္ခ်သည္ဟု သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ထို႔အျပင္ ေဟာင္ေကာင္အေရးအား ၾကားဝင္စြက္ဖက္ကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗီဇာကန႔္သတ္မႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ မွားယြင္းေနသည္ဟုလည္း ေဖာ္ျပသြားခဲ့သည္။ ေဟာင္ေကာင္သည္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရေဒသျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ ေဒသျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္အတြင္း၌ ဥပေဒ ႏွစ္ခု ရွိေနျခင္းက မျဖစ္သင့္ေသာေၾကာင့္ ေဟာင္ေကာင္အတြက္ လုံၿခဳံေရးဥပေဒအသစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဥပေဒမ်ားကို က်င့္သုံးေလးရွိသည္ဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ုံးအရာရွိတစ္ခုက ေျပာဆိုသည္။

”ႏိုင္ငံရဲ႕ လုံၿခဳံေရးအတြက္ ဥပေဒျပဳေဆာင္႐ြက္တာဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာနဲ႔ ဗဟိုအစိုးရရဲ႕ ဥပေဒကို လိုက္နာတာပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဒါကလည္း ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္း ပါပဲ” ဟု ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာဆိုသည္။ ေဘဂ်င္းမွ ေရးဆြဲတင္သြင္းလိုက္ေသာ လုံၿခဳံေရးဥပေဒအသစ္သည္ ေဟာင္ေကာင္ ၏ ဥပေဒကို ပိုမိုခိုင္မာေစျခင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ပိုမိုရရွိေစေရး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြင္း ဥပေဒႏွစ္ခု ျဖစ္ေနသည့္အခ်က္ကို အကူအညီ ေပးႏိုင္ေရးမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္ဟု သံ႐ုံးကလည္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ထို႔အျပင္ အေမရိကန္၏ ဗီဇာကန႔္သတ္မႈကိုလည္း ခ်က္ခ်င္းပင္ ႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ တ႐ုတ္သံ႐ုံးက ေတာင္းဆိုထားၿပီးျဖစ္သည္။ ”အမွားကို ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို အမွန္ ျပင္ေပးဖို႔ အေမရိကန္ကို တိုက္တြန္းပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေႏွာင့္ယွက္ေနတာကိုလည္း ခ်က္ခ်င္း ရပ္ေပးပါ။ တ႐ုတ္ဘက္ကေတာ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အခိုင္အမာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရစ္ဒက္ …….Chorus News

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *