အေမွာင္ကို အလင္းေပးမည့္ မိတ္ေဆြေကာင္း ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ သတိထားရမည့္ အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္

အ မ်ိဳး သား ဒီမိုကေရအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ မွ ေဒသတြင္း နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စက္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး တြင္ အမွီ လိုက္နိုင္ရန္ စြမ္းအင္ က႑တြင္ ႀကီးမားေသာ အလွည့္ အေျပာင္းႀကီး တခု ျပဳလုပ္နို င္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလ သည္ ။

အေမွာင္ကို ထြန္းညွိမည့္ မီးအိမ္ ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္
ဤသည္ ကား တႏွစ္ လွ်င္ ၁၀% မွ ၂၀% အထိ လိုအပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ကို အမွီ လိုက္နိုင္ရန္ ေဒၚလာ ၁.၅ မွ ၂ ဘီလီယံ အၾကား ကုန္က်မည့္ သဘာဝ ဓါတ္ေငြ႕ရည္ သုံး ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံ ႀကီး တ႐ုံအား သကၠရာဇ္ ၂၀၂၅ တြင္ စတင္လည္ပတ္နိုင္ ရန္ ဂ်ပန္ကုမၸဏီ ႀကီး သုံးခု ျဖစ္ေသာ မာ႐ူဘီနီ၊ ဆူမီတိုမို ႏွင့္ မစ္ဆူအိ တို႔ မွ တာဝန္ယူ တည္ေဆာက္ေပးေတာ့မည္ ဆိုျခင္း ပင္။

မီဂါဝပ္ ၁,၂၅၀ အထိ ထုတ္လုပ္ေပးနိုင္ မည့္ အဆိုပါ ဓါတ္အားေပး စက္႐ုံႀကီး တည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားပါက ျမန္မာ၏ လက္ရွိ ထုတ္လုပ္ ျဖန႔္ျဖဴးေနသည့္ ပမာဏ၏ ၂၀% ကို ထပ္မံ အားျဖည့္ေပးနိုင္မည္လည္း ျဖစ္ သည္ ။

အဆိုပါ စက္႐ုံအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္ တြင္ တည္ေဆာက္သြား မည္ ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ကုမၸဏီႀကီး သုံးခုမွ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၿပီး ျပည္တြင္းရွိ Eden Group ႏွင့္ ပူးတြဲ တည္ေဆာက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ေပ သည္။

အေမွာင္ကို ထြန္းညွိမည့္ မီးအိမ္ ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္
နိုင္ငံ၏ တဟုန္ထိုး တိုးတက္လာေနေသာ စက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ၏ လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆီးေပးရန္ ႏွင့္ နိုင္ငံအႏွံ႕ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ရရွိေရး သည္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ၏ စြမ္းအင္ က႑ဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးလည္း ျဖစ္ သည္။

အဆိုပါ စီမံကိန္းမ်ားကို ဂ်ပန္တို႔အား ေပးခဲ့ျခင္း သည္ နိုင္ငံ၏ အေျခခံ အေဆာက္ အအုံဆိုင္ရာ ပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္တို႔ ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္လာေန မႈကို ျပတ္ျပတ္သားသား ဖယ္ထုတ္လိုက္နိုင္ျခင္း ဆိုသည့္ နိုင္ငံေရး အႏွစ္သာရ မ်ား လည္း ပါဝင္ေန သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

စြမ္းအင္က႑တြင္သာ မဟုတ္ေသး၊ မည္သို႔မွ် ထင္ မထားေသာ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ႀကီး တခုအား ျပည္သူမ်ား တအံ့တဩ သိရွိလာ ခဲ့ၾကျပန္ ပါသည္ ။ ဤသည္က ျမန္မာမွ ပထမဆုံး ၿဂိဳလ္တု ကို ကိုယ္ပိုင္ လႊတ္တင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီ ဆိုေသာ သတင္းႀကီး ထြက္ေပၚလာခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာကဲ့သို႔ စီးပြားေရး တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးဟု သတ္မွတ္ခံထားရေသာ နိုင္ငံသည္ ေဒသတြင္းရွိ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီရွား နိုင္ငံတို႔ႏွင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာပင္ ဖားခုန္သလို အမွီလိုက္နိုင္လာသည့္ အျဖစ္ ကို အဘယ္သူ သည္ မအံ့ဩပဲရွိ အံ့မည္နည္း။ ထို႔ျပင္ အာရွ ကိုးနိုင္ငံ မွ အနာဂတ္ တြင္ စုေပါင္း လႊတ္တင္ ထားလာမည့္ super constellation ေခၚသည့္ ၿဂိဳလ္တု အစုအေဝးႀကီးထဲ သို႔ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ တန္းတူ ရည္တူ ဝင္ေရာက္လာနိုင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ထံမွ ရရွိလာမည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို နို႔သက္ခံ စို႔ေနစရာလည္း မလိုေတာ့ေ ပ။

ျမန္မာတို႔ လႊတ္တင္ မည့္ ၿဂိဳလ္တုကား နာဂစ္လို သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ဆိုးႀကီးမ်ား ျဖစ္ေသာ တိုင္ဖုန္း၊ ေျမငလ်င္ႏွင့္ ျမစ္ေရႀကီးမႈ အႏၲရာယ္ မ်ား ကို ႀကိဳတင္သိရွိ ေထာက္လွမ္းရန္ အတြက္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သုံးစြဲမႈ အေပၚ မူတည္ၿပီး ေျမျပင္ အေနအထား ေျပာင္းလဲလာမည့္ အေရး၊ သီးႏွံမ်ား ထြက္ရွိနိုင္မည့္ အလားအလာ ႏွင့္ ေရာဂါပိုး ကူးစက္နိုင္မႈ မ်ားကို ႀကိဳတင္ ေထာက္လွမ္းနိုင္မည္ လည္း ျဖစ္၍ ကုန္က်ေငြ ထက္ မ်ားစြာ ကာမိေစသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး မ်ား ရရွိလာနိုင္ေတာ့ မည္ ျဖစ္သည္ ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက အားတက္သေရာ ေျပာဆိုခဲ့ၾက သည္။

အေမွာင္ကို ထြန္းညွိမည့္ မီးအိမ္ ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္
ပညာေရး က႑တြင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည့္ ျပယုဒ္အျဖစ္ အဆိုပါ ၿဂိဳလ္တု အား လႊတ္တင္ရန္ တီထြင္ ႀကံဆလာသူမ်ားသည္ မိတၳီလာ ၿမိဳ႕အနီးရွိ ျမန္မာ ေလေၾကာင္း အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသား မ်ား ျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ၾကရေပမည္။ အဆိုပါ ေက်ာင္းသားမ်ားက ဂ်ပန္တို႔၏ အကူအညီျဖင့္ မိမိတို႔ဖာသာ လႊတ္တင္မည္လည္း ျဖစ္သျဖင့္ ႐ုရွား၊ အေမရိကန္ ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ၿဂိဳလ္တု လႊတ္တင္ျခင္း ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ နည္းပညာ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားမႈ ကို တစစီခြာခ်ရန္ ႀကံစည္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

၎တို႔ လႊတ္တင္မည့္ ေဒၚလာ ၁၆ သန္းတန္ ၿဂိဳလ္တုငါးလုံး၏ တခုစီ အေလးခ်ိန္ကား ကီလို ၁၀၀ မွ် သာ ရွိၿပီး ငါးႏွစ္ တႀကိမ္ လႊတ္တင္သြားၾကမည္လည္း ျဖစ္သည္။အဆိုပါ ၿဂိဳလ္တုမ်ားသည္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား အျပင္ ၿမိဳ႕ျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ မ်ား ေဖၚေဆာင္ျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလာျခင္း ႏွင္ တရားမဝင္ သတၱဳ တူးေဖၚေနမႈ မ်ားကို ေျခရာခံနိုင္မည္လည္း ျဖစ္ သည္။

နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရး နယ္ပယ္မ်ား တြင္ ကိုယ့္အား ကိုယ္ကိုး နိုင္ရန္ တဆင့္တက္လာေသာ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားလာမႈႀကီး၏ တစိတ္တပိုင္း အျဖစ္ ထင္ဟပ္ေစခဲ့ျပန္သည္။

တိုက္ဆိုင္လွစြာ ထိုေန႕မွာပင္ စြမ္းအင္ လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆီးရန္ ျမန္မာတမ်ိဳးသားလုံး တူးတူးခါးခါး ဆန႔္က်င္ေနသည့္ ျမစ္ဆုံဆည္ တည္ေဆာက္ေရး အား ႏွစ္နိုင္ငံ အစိုးရ အခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္ညွိႏွိုင္းၿပီး စတင္ၾကပါရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေထာက္ခံမႈ ရလိုရျငား ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ပါတီ မွ ၎တို႔၏ သေဘာထား အျဖစ္ လႊတ္ေတာ္ တြင္ အဆိုတင္သြင္းလာသည့္ မယုံနိုင္စရာ သတင္းဆိုးႀကီးအား ျပည္သူမ်ား သိရွိခဲ့ၾကရျပန္ သည္။

အေမွာင္ကို ထြန္းညွိမည့္ မီးအိမ္ ႏွင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားေရး အႏၲရာယ္
အဆိုပါ ဆည္ႀကီး သာ တည္ေဆာက္ၿပီး စီးသြားပါက ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး ၏ ေရစီးဆင္းမႈ ကို တ႐ုတ္ တို႔ လုံးဝထိန္းခ်ဳပ္သြားနိုင္ၿပီ ျဖစ္ ၍ နိုင္ငံ လုံၿခဳံေရး အား ႀကီးမားစြာ ၿခိမ္းေျခာက္လာမည့္ အေရးကိုပင္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားနိုင္ျခင္း မရွိေအာင္ ျဖစ္လာေန သည့္ အဆိုပါ ပါတီႀကီး သာ အာဏာရသြားမည္ ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္အတြက္ မေတြးဝံ့စရာ ပင္ ျဖစ္သည္။

၎တို႔အဖို႔ က ေဟာင္ေကာင္အေပၚ တ႐ုတ္၏ လုပ္ရပ္ ကို အထင္တႀကီး ရွိလာၾကသည္ႏွင့္ အမွ် မိမိတို႔ အာဏာ တည္ၿမဲေရး ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ကို ထင္သလို ဖိႏွိပ္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္သြားနိုင္ေရး တြင္ တ႐ုတ္ဩဇာခံၿပီး အကာ အကြယ္ ယူသြားနိုင္ဖို႔ လုံးပမ္းလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္နိုးေသာ ျမန္မာ ျပည္သူ တိုင္း က အဆိုပါ အေရးအား ကာကြယ္ရန္ မိမိတို႔ အခြင့္အေရး ကို လာမည့္ နိုဝင္ဘာလ တြင္ အျပည့္အဝ အသုံးခ်ၾကေတာ့မည္လည္း ျဖစ္သည္။

source : ( လွစိုးေဝ )

unicode

အ မျိုး သား ဒီမိုကရေအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ မှ ဒေသတွင်း နိုင်ငံများနှင့် စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး တွင် အမှီ လိုက်နိုင်ရန် စွမ်းအင် ကဏ္ဍတွင် ကြီးမားသော အလှည့် အပြောင်းကြီး တခု ပြုလုပ်နို င်ခဲ့ပြီ ဖြစ်လေ သည် ။

အမှောင်ကို ထွန်းညှိမည့် မီးအိမ် နှင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အမျိုးသားရေး အန္တရာယ်
ဤသည် ကား တနှစ် လျှင် ၁၀% မှ ၂၀% အထိ လိုအပ်နေသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အား လိုအပ်ချက် ကို အမှီ လိုက်နိုင်ရန် ဒေါ်လာ ၁.၅ မှ ၂ ဘီလီယံ အကြား ကုန်ကျမည့် သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ရည် သုံး ဓါတ်အားပေး စက်ရုံ ကြီး တရုံအား သက္ကရာဇ် ၂၀၂၅ တွင် စတင်လည်ပတ်နိုင် ရန် ဂျပန်ကုမ္ပဏီ ကြီး သုံးခု ဖြစ်သော မာရူဘီနီ၊ ဆူမီတိုမို နှင့် မစ်ဆူအိ တို့ မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ပေးတော့မည် ဆိုခြင်း ပင်။

မီဂါဝပ် ၁,၂၅၀ အထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင် မည့် အဆိုပါ ဓါတ်အားပေး စက်ရုံကြီး တည်ဆောက်ပြီးစီးသွားပါက မြန်မာ၏ လက်ရှိ ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဖြူးနေသည့် ပမာဏ၏ ၂၀% ကို ထပ်မံ အားဖြည့်ပေးနိုင်မည်လည်း ဖြစ် သည် ။

အဆိုပါ စက်ရုံအား ရန်ကုန်မြို့စွန် တွင် တည်ဆောက်သွား မည် ဖြစ်ပြီး ဂျပန်ကုမ္ပဏီကြီး သုံးခုမှ ဖက်စပ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံပြီး ပြည်တွင်းရှိ Eden Group နှင့် ပူးတွဲ တည်ဆောက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပေ သည်။

အမှောင်ကို ထွန်းညှိမည့် မီးအိမ် နှင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အမျိုးသားရေး အန္တရာယ်
နိုင်ငံ၏ တဟုန်ထိုး တိုးတက်လာနေသော စက်မှု လုပ်ငန်းများ ၏ လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်ဆီးပေးရန် နှင့် နိုင်ငံအနှံ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရေး သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ၏ စွမ်းအင် ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ရည်မှန်းချက်ကြီးလည်း ဖြစ် သည်။

အဆိုပါ စီမံကိန်းများကို ဂျပန်တို့အား ပေးခဲ့ခြင်း သည် နိုင်ငံ၏ အခြေခံ အဆောက် အအုံဆိုင်ရာ ပိုင်းတွင် တရုတ်တို့ ၏ ယှဉ်ပြိုင်လာနေ မှုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဖယ်ထုတ်လိုက်နိုင်ခြင်း ဆိုသည့် နိုင်ငံရေး အနှစ်သာရ များ လည်း ပါဝင်နေ သည် မဟုတ်ပါလော။

စွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင်သာ မဟုတ်သေး၊ မည်သို့မျှ ထင် မထားသော တိုးတက်မှု ဖြစ်စဉ်ကြီး တခုအား ပြည်သူများ တအံ့တဩ သိရှိလာ ခဲ့ကြပြန် ပါသည် ။ ဤသည်က မြန်မာမှ ပထမဆုံး ဂြိုလ်တု ကို ကိုယ်ပိုင် လွှတ်တင်ရန် ပြင်ဆင်နေပြီ ဆိုသော သတင်းကြီး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

မြန်မာကဲ့သို့ စီးပွားရေး တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အနည်းဆုံးဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော နိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းရှိ ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီရှား နိုင်ငံတို့နှင့် အချိန်တိုအတွင်းမှာပင် ဖားခုန်သလို အမှီလိုက်နိုင်လာသည့် အဖြစ် ကို အဘယ်သူ သည် မအံ့ဩပဲရှိ အံ့မည်နည်း။ ထို့ပြင် အာရှ ကိုးနိုင်ငံ မှ အနာဂတ် တွင် စုပေါင်း လွှတ်တင် ထားလာမည့် super constellation ခေါ်သည့် ဂြိုလ်တု အစုအဝေးကြီးထဲ သို့ ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရှိ တန်းတူ ရည်တူ ဝင်ရောက်လာနိုင်တော့ မည် ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ထံမှ ရရှိလာမည့် အချက်အလက်များကို နို့သက်ခံ စို့နေစရာလည်း မလိုတော့ေ ပ။

မြန်မာတို့ လွှတ်တင် မည့် ဂြိုလ်တုကား နာဂစ်လို သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ဆိုးကြီးများ ဖြစ်သော တိုင်ဖုန်း၊ မြေငလျင်နှင့် မြစ်ရေကြီးမှု အန္တရာယ် များ ကို ကြိုတင်သိရှိ ထောက်လှမ်းရန် အတွက် ပင် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သုံးစွဲမှု အပေါ် မူတည်ပြီး မြေပြင် အနေအထား ပြောင်းလဲလာမည့် အရေး၊ သီးနှံများ ထွက်ရှိနိုင်မည့် အလားအလာ နှင့် ရောဂါပိုး ကူးစက်နိုင်မှု များကို ကြိုတင် ထောက်လှမ်းနိုင်မည် လည်း ဖြစ်၍ ကုန်ကျငွေ ထက် များစွာ ကာမိစေသည့် အကျိုးကျေးဇူး များ ရရှိလာနိုင်တော့ မည် ဖြစ်သည် ဟု တာဝန်ရှိသူများက အားတက်သရော ပြောဆိုခဲ့ကြ သည်။

အမှောင်ကို ထွန်းညှိမည့် မီးအိမ် နှင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အမျိုးသားရေး အန္တရာယ်
ပညာရေး ကဏ္ဍတွင် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာမည့် ပြယုဒ်အဖြစ် အဆိုပါ ဂြိုလ်တု အား လွှတ်တင်ရန် တီထွင် ကြံဆလာသူများသည် မိတ္ထီလာ မြို့အနီးရှိ မြန်မာ လေကြောင်း အင်ဂျင်နီယာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား များ ဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ကြရပေမည်။ အဆိုပါ ကျောင်းသားများက ဂျပန်တို့၏ အကူအညီဖြင့် မိမိတို့ဖာသာ လွှတ်တင်မည်လည်း ဖြစ်သဖြင့် ရုရှား၊ အမေရိကန် နှင့် တရုတ်တို့၏ ဂြိုလ်တု လွှတ်တင်ခြင်း နှင့် ဆိုင်သော နည်းပညာ ချုပ်ကိုင်ထားမှု ကို တစစီခွာချရန် ကြံစည်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

၎င်းတို့ လွှတ်တင်မည့် ဒေါ်လာ ၁၆ သန်းတန် ဂြိုလ်တုငါးလုံး၏ တခုစီ အလေးချိန်ကား ကီလို ၁၀၀ မျှ သာ ရှိပြီး ငါးနှစ် တကြိမ် လွှတ်တင်သွားကြမည်လည်း ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ ဂြိုလ်တုများသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အပြင် မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးမှု များ ဖေါ်ဆောင်ခြင်း၊ သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာခြင်း နှင် တရားမဝင် သတ္တု တူးဖေါ်နေမှု များကို ခြေရာခံနိုင်မည်လည်း ဖြစ် သည်။

နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး နယ်ပယ်များ တွင် ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုး နိုင်ရန် တဆင့်တက်လာသော ရုန်းကန်လှုပ်ရှားလာမှုကြီး၏ တစိတ်တပိုင်း အဖြစ် ထင်ဟပ်စေခဲ့ပြန်သည်။

တိုက်ဆိုင်လှစွာ ထိုနေ့မှာပင် စွမ်းအင် လိုအပ်ချက် ကို ဖြည့်ဆီးရန် မြန်မာတမျိုးသားလုံး တူးတူးခါးခါး ဆန့်ကျင်နေသည့် မြစ်ဆုံဆည် တည်ဆောက်ရေး အား နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရ အချင်းချင်း ပြန်လည်ညှိနှိုင်းပြီး စတင်ကြပါရန် တရုတ်အစိုးရ၏ ထောက်ခံမှု ရလိုရငြား ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီ မှ ၎င်းတို့၏ သဘောထား အဖြစ် လွှတ်တော် တွင် အဆိုတင်သွင်းလာသည့် မယုံနိုင်စရာ သတင်းဆိုးကြီးအား ပြည်သူများ သိရှိခဲ့ကြရပြန် သည်။

အမှောင်ကို ထွန်းညှိမည့် မီးအိမ် နှင့် ပေါ်ပေါက်လာသည့် အမျိုးသားရေး အန္တရာယ်
အဆိုပါ ဆည်ကြီး သာ တည်ဆောက်ပြီး စီးသွားပါက ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ၏ ရေစီးဆင်းမှု ကို တရုတ် တို့ လုံးဝထိန်းချုပ်သွားနိုင်ပြီ ဖြစ် ၍ နိုင်ငံ လုံခြုံရေး အား ကြီးမားစွာ ခြိမ်းခြောက်လာမည့် အရေးကိုပင် ထည့်သွင်း စဉ်းစားနိုင်ခြင်း မရှိအောင် ဖြစ်လာနေ သည့် အဆိုပါ ပါတီကြီး သာ အာဏာရသွားမည် ဆိုလျှင် တိုင်းပြည်အတွက် မတွေးဝံ့စရာ ပင် ဖြစ်သည်။

၎င်းတို့အဖို့ က ဟောင်ကောင်အပေါ် တရုတ်၏ လုပ်ရပ် ကို အထင်တကြီး ရှိလာကြသည်နှင့် အမျှ မိမိတို့ အာဏာ တည်မြဲရေး နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ ကို ထင်သလို ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်သွားနိုင်ရေး တွင် တရုတ်ဩဇာခံပြီး အကာ အကွယ် ယူသွားနိုင်ဖို့ လုံးပမ်းလာခြင်းပင် ဖြစ်သည်။

သို့သော် တိုင်းပြည်ကို ချစ်မြတ်နိုးသော မြန်မာ ပြည်သူ တိုင်း က အဆိုပါ အရေးအား ကာကွယ်ရန် မိမိတို့ အခွင့်အရေး ကို လာမည့် နိုဝင်ဘာလ တွင် အပြည့်အဝ အသုံးချကြတော့မည်လည်း ဖြစ်သည်။

source : ( လှစိုးဝေ )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *