ေလွစီးေျပး ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ ၂၄-ဦး မေလးရွားတြင္ ေရနစ္ေသဆံုးမည္ကို စိုးရိမ္ရ

ထိုင္းနယ္စပ္အနီး မေလးရွားေရျပင္တြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ရေနဟန္တူသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ ( မူရင္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ ) အနည္းဆံုး ၂၄-ဦးတို႔သည္ ၄င္းတို႔ လိုက္ပါလာသည့္ ေလွေပၚမွ ခုန္ခ်ေရကူးလာခဲ့ၾကရာ ၁-ဦးသာလွ်င္ ကမ္းေျခသို႔ ေဘးကင္းစြာေရာက္ရွိလာေၾကာင္း မေလးရွားေျမာက္ပိုင္းေရျပင္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အၾကီးအကဲ မိုဟာမက္ဇာ၀ါ၀ီအဗၺဒူလာက ေျပာဆိုသည္ဟု Dhaka Tribune က ယေန႔ေရးသားသည္။

အပန္းေျဖစခန္းရွိရာ လန္ကာ၀ီကၽြန္းသို႔ ေရကူးေရာက္ရွိလာသူ အသက္ ၂၇-ႏွစ္အရြယ္ ႏူးဟိုစိန္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းထားသည္ဆို၏။ မေလးရွားကမ္းေျခေစာင့္တပ္က ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးရုပ္အေလာင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ရွင္သူ မေတြ႔ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ဘုတ္ေပၚတြင္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေၾကာင္း AP က ေဖာ္ျပသည္။

ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီတို႔မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာမ်ားကို ရွာေဖြလွ်က္ရွိသည္။ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ျပီး ဦးတည္ခ်င္စဖြယ္ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည့္ မေလးရွားနိုင္ငံမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံမွဳကာကြယ္ရန္ နယ္စပ္ေဒသထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား တင္းၾကပ္ထားရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃-ႏွစ္က စစ္ဖက္ျဖိဳခြင္းမွဳေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကရသည့္ ဘဂၤါလီအမ်ားစု ဒုကၡသည္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားခရိုင္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စုျပံဳျပြတ္သိပ္ေနထိုင္ၾကရသည္။ မေလးရွားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းအင္ဒိုနီးရွားသို႔ ဦးတည္သည့္ ေလွမ်ားျဖင့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ေရနစ္ဒုကၡသည္မ်ားရွိႏိုင္သည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေရျပင္ကို ရွာေဖြရန္ မေလးရွားကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔က ေလယာဥ္ ၂-စင္းႏွင့္ ေရယာဥ္ ၂-စင္းကို ျဖန္႔ခ်ထားေၾကာင္း၊ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ မွစတင္၍ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ား ၀င္ေရာက္လာမွဳကို တားဆီးရန္ မေလးရွားတြင္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္မႈကို တိုးျမႇင့္ထားခဲ့သည္။

ေလွအခ်ိဳ႔မွာ မေလးရွားကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီးမွ ( ေမာင္းထုတ္ခံရ၍ ) ျပန္လွည့္လာရသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ေဒါသျဖစ္ေစသည္။

#ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ #မေလးရွားတြင္_ေရနစ္ေသဆံုးမည္ကို_စိုးရိမ္ရထိုင္းနယ္စပ္အနီး မေလးရွားေရျပင္တြင္ အခက္အခဲမ်ားၾကံဳေတြ႔ရေနဟန္တူသည့္ အေထာက္အထားမဲ့ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းသူ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ ( မူရင္း ရိုဟင္ဂ်ာဟုေဖာ္ျပ ) အနည္းဆံုး ၂၄-ဦးတို႔သည္ ၄င္းတို႔ လိုက္ပါလာသည့္ ေလွေပၚမွ ခုန္ခ်ေရကူးလာခဲ့ၾကရာ ၁-ဦးသာလွ်င္ ကမ္းေျခသို႔ ေဘးကင္းစြာေရာက္ရွိလာေၾကာင္း မေလးရွားေျမာက္ပိုင္းေရျပင္ ကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔အၾကီးအကဲ မိုဟာမက္ဇာ၀ါ၀ီအဗၺဒူလာက ေျပာဆိုသည္ဟု Dhaka Tribune က ယေန႔ေရးသားသည္။

အပန္းေျဖစခန္းရွိရာ လန္ကာ၀ီကၽြန္းသို႔ ေရကူးေရာက္ရွိလာသူ အသက္ ၂၇-ႏွစ္အရြယ္ ႏူးဟိုစိန္ကို ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထိန္းသိမ္းထားသည္ဆို၏။ မေလးရွားကမ္းေျခေစာင့္တပ္က ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ေသဆံုးရုပ္အေလာင္း သို႔မဟုတ္ အသက္ရွင္သူ မေတြ႔ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ဘုတ္ေပၚတြင္ မည္သို႔ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းစြာ မသိရွိရေၾကာင္း AP က ေဖာ္ျပသည္။

ဗုဒၶဘာသာအမ်ားစု ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ဖိႏွိပ္ရက္စက္မႈမ်ားမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီတို႔မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အလားအလာမ်ားကို ရွာေဖြလွ်က္ရွိသည္။ မြတ္စလင္အမ်ားစုေနထိုင္ျပီး ဦးတည္ခ်င္စဖြယ္ ေနရာေကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည့္ မေလးရွားနိုင္ငံမွာ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ကူးစက္ပ်ံ႔ႏွ႔ံမွဳကာကြယ္ရန္ နယ္စပ္ေဒသထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား တင္းၾကပ္ထားရသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ၃-ႏွစ္က စစ္ဖက္ျဖိဳခြင္းမွဳေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကရသည့္ ဘဂၤါလီအမ်ားစု ဒုကၡသည္ ၇၀၀,၀၀၀ ခန္႔မွာ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ခ္ဘဇားခရိုင္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ စုျပံဳျပြတ္သိပ္ေနထိုင္ၾကရသည္။ မေလးရွားႏွင့္အိမ္နီးခ်င္းအင္ဒိုနီးရွားသို႔ ဦးတည္သည့္ ေလွမ်ားျဖင့္ လူဦးေရထူထပ္ေသာဒုကၡသည္စခန္းမ်ားမွ ထြက္ခြာရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ေရနစ္ဒုကၡသည္မ်ားရွိႏိုင္သည့္ သံသယျဖစ္ဖြယ္ေရျပင္ကို ရွာေဖြရန္ မေလးရွားကမ္းေျခေစာင့္တပ္ဖြဲ႔က ေလယာဥ္ ၂-စင္းႏွင့္ ေရယာဥ္ ၂-စင္းကို ျဖန္႔ခ်ထားေၾကာင္း၊ ကိုရိုနာဗုိင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားခ်ိန္ မွစတင္၍ ဒုကၡသည္ဘဂၤါလီမ်ား ၀င္ေရာက္လာမွဳကို တားဆီးရန္ မေလးရွားတြင္ ေရေၾကာင္းကင္းလွည့္မႈကို တိုးျမႇင့္ထားခဲ့သည္။

ေလွအခ်ိဳ႔မွာ မေလးရွားကမ္းေျခသို႔ ေရာက္ရွိသြားျပီးမွ ( ေမာင္းထုတ္ခံရ၍ ) ျပန္လွည့္လာရသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့ရာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔မ်ားအား ေဒါသျဖစ္ေစသည္။

#ေလွစီးေျပးဒုကၡသည္ဘဂၤါလီ #မေလးရွားတြင္_ေရနစ္ေသဆံုးမည္ကို_စိုးရိမ္ရ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *