႐ုရွား စစ္ဘက္ရဟတ္ယာဥ္ တစ္ပါတ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ပ်က္က်မႈတြင္ ေလးဦး ေသဆုံး

႐ုရွား စစ္ဘက္ရဟတ္ယာဥ္ တစ္ပါတ္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ပ်က္က်မႈတြင္ ေလးဦး ေသဆုံး

႐ုရွားေလတပ္မွ Mi-8 အမ်ိဳးအစား ရဟတ္ယာဥ္တစ္စင္း ႐ုရွားႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း၊ ခ်ဴေကာ့တာေဒသ၊ အန္နာဒိုင္ယာၿမိဳ႕အနီး ပ်က္က်၍ မီးေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ရာ လူေလးဦးထက္မနည္း ေသဆုံးခဲ့သည္။

ေလ့က်င့္မႈျပဳလုပ္စဥ္ ပ်က္က်ခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာအမႈထမ္းအားလုံး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ႐ုရွား တပ္မေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။လူေလးဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသႏၲရ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးဌာနက အ ေစာပိုင္းတြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ရဟတ္ယာဥ္ ပ်က္က်ရသည့္ တိက်ေသာအေၾကာင္းရင္းကို မသိရေသးေသာ္လည္း စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခြၽတ္ ယြင္းခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကနဦးအခ်က္အလက္မ်ားက ဆိုေနသည္။စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈတစ္ရပ္ လုပ္ေဆာင္ ရန္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်ရာေနရာသို႔ အထူး စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ခဲ့သည္။

ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်ရာေနရာ၌ black box မ်ား ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ တစ္ပတ္အ တြင္း ဒုတိယအႀကိမ္ ရဟတ္ယာဥ္ပ်က္က်မႈျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၉ ရက္က ေမာ္စကိုၿမိဳ႕ အေနာက္ေျမာက္ဘက္၌ အလားတူ ျဖစ္ရပ္တစ္ခု ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ အမႈထမ္းေလးဉီး ေသဆုံးခဲ့သည္။

၁၉၆၀ ခုႏွစ္မ်ားက ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည့္ Mi-8 စစ္ဘက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဘက္စုံသုံး ရဟတ္ယာဥ္မ်ားက ကမာၻေပၚတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရဆုံး ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ယုံၾကည္ရသည္။ Mi-8 ရဟတ္ယာဥ္မ်ားကို ႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ ၅၀ ေက်ာ္တြင္ အသုံးျပဳေနဆဲျဖစ္သည္။

ေ လးစားစြာျဖစ္ခရစ္ဒက္ …….Myitphyar Irra – မြစ်ဖျားဧရာ

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *