ကို႐ိုနာထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးမွာ AA ကို အစိုးရ ဖိတ္ေခၚ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္ကုသေရးဟာ အမ်ိဳးသားေရး ကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္တာေတြကို ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ တပ္မေတာ္သတင္းမွန္ ျပန္ၾကားေရးအဖြဲ႕က ဒီေန႔ RFA ကို ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းညႇိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ အပစ္ရပ္ထားတဲ့အဖြဲ႕ ၁ဝ ဖြဲ႕အျပင္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕အျဖစ္ ေၾကညာသတ္မွတ္ထားတဲ့ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ AA အဖြဲ႕အပါအဝင္ လက္မွတ္မထိုးရေသးတဲ့